Bon Upominkowy

Szukasz pomysłu na prezent z okazji urodzin, imienin?

Zapraszamy do wykupienia specjalnej karty podarunkowej.

Karty prezentowe są nowoczesnym, eleganckim i zawsze trafionym prezentem.

Regulamin sprzedaży i realizacji Karty podarunkowej BEAUTY AVENUE określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady otrzymywania i korzystania z Karty podarunkowej – Gift Card BEAUTY AVENUE


 

1. Karta podarunkowa- Gift Card jest dokumentem wystawianym przez Beauty Avenue z siedzibą w Zgorzelcu przy ul.Daszyńskiego 65/2, umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez Beauty Avenue w ramach jej działalności gospodarczej, wydawanym w formie papierowego zaproszenia na okaziciela, zawierającego kwotę/ rodzaj usługi świadczonej przez Beauty Avenue.

2. Aktualny wykaz usług dostępny jest pod dresem www.beautyavenue.eu

3. Klientem jest osoba fizyczna działająca w charakterze konsumenta lub firma, który/a wyraża wolę zakupu i/lub skorzystania z Karty podarunkowej.


 

Warunkiem zakupu Vouchera jest dokonanie płatności Dokonanie płatności jest równoznaczne z tym, że Klient/Firma zapoznał/a się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Usługę uważa się za zamówioną z chwilą jednoznacznej akceptacji przez Klienta wszystkich warunków wykonania usługi.

3. W celu realizacji usługi, Klient / Firma jest proszona o skontaktowanie się z Beauty Avenue w celu umówienia godziny i miejsca realizacji Karty podarunkowej.

4. Klient zobowiązany jest do przekazania Beauty Avenue przed realizacją usługi oryginału Karty podarunkowej spełniającego warunki określone w § 1 ust. 1.

5. Klient jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi przed ustalonym terminem.

6. Klient ponosi wyłączna odpowiedzialność za utratę Karty Podarunkowej. W takim wypadku, Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania duplikatu Karty podarunkowej.


1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Beauty Avenue zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien bezpośrednio zgłosić do Beauty Avenue.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Beauty Avenue w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy termin na rozpatrzenie danej reklamacji.


 

1. Dane udostępnione Beauty Avenue przez Klienta w celu wykonania usługi będą przetwarzane przez Beauty Avenue zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Karta podarunkowa nie może być zamieniona na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Karty, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.

3. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie internetowej www.beautyavenue.eu

4. Termin ważności Karty podarunkowej wynosi 6 miesięcy od daty jej nabycia.

5. Skorzystanie z Karty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu

Beauty Avenue Gift Card - Kupon

Sprawdź pełną oferte naszych zabiegów

Lub zadzwoń a nasz personel indywidualnie zaplanuje dla Ciebie zabieg, dający najlepszy pożądany efekt.